Café Louvre - vernisáž fotografií Idy Saudkové
 
  Dalším, kdo pronesl úvodní řeč, byl imitátor Petr Jablonský, lze tušit, že se nejednalo
  o vážnou řeč.