Ukázky převleků a fotky z TV vystoupení Petra Jablonského
.
. No - jestlipak poznáte, koho parodují některé z převlěků na fotkách?